Lipiec
10, 2017

Wydatki na reklamę ustala się w różny sposób

Czas trwania kampanii reklamowej zależy najczęściej od charakteru produktu i sytuacji rynkowej. Najkrócej trwa kampania reklamowa w związku ze sprzedażą sezonową, a zwłaszcza świąteczną. Obejmuje ona tylko pewien okres przed rozpoczęciem sprzedaży i kończy się, kiedy mija sezon sprzedaży. Kampania towarów nabywanych ciągle, których nie charakteryzuje sezonowość sprzedaży, trwa dość długo, zazwyczaj jeden rok, a nawet znacznie dłużej.

Wydatki na reklamę ustala się w różny sposób. Tradycyjne metody, chociaż nie najlepsze, polegają na ustaleniu pewnego procentu od wielkości sprzedaży lub od ceny jednostki sprzedanego towaru, albo od osiągniętego przez przedsiębiorstwo zysku. Stosowane jest również przeznaczenie na kampanię reklamową tylu środków, na ile przedsiębiorstwo stać, a więc ustalenie maksymalnej kwoty wydatków w stosunku do ogółu kosztów. Często w ustaleniu wydatków bierze się pod uwagę koszty reklamy ponoszone przez konkurentów. Najbardziej dynamiczną i najbardziej skuteczną formą ustalania kosztów kampanii reklamowej jest metoda wynikająca z projektowanej kampanii, na którą składa się określenie zadania, jakie ma spełniać kampania reklamowa, oraz wyznaczenie form i środków reklamowych, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia zadania.

Wybór rodzajów środków reklamy zależy głównie od zamierzonej wysokości sprzedaży produktów, ich rodzaju, środków reklamy stosowanych przez konkurencję oraz od wysokości dysponowanych na reklamę środków. Chodzi o to, by wybrać te środki reklamy, które będą najskuteczniejsze dla konkretnego produktu i w danym segmencie rynku. Zagadnienie to jest przedmiotem planowania form, metod i środków reklamy w przedsiębiorstwie. W planowaniu tym bierze się pod uwagę analizę stosowania form i środków reklamy w podobnych warunkach w przeszłości lub planuje się na podstawie doświadczenia innych firm stosowanego w odniesieniu do określonego produktu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>