Styczeń
01, 1970

Kampania reklamowa

Przedsiębiorstwo może reklamować swe produkty w sposób ciągły z jednakowym natężeniem, może prowadzić reklamę w nieregularnych odstępach czasu z różnym nasileniem lub reklamować produkty w sposób zmasowany z bardzo dużą intensywnością. Wybór sposobu reklamy należy do przedsiębiorstwa i zależy od rodzaju produktu, celu reklamy, segmentu rynku, sytuacji na rynku, fazy życia produktu oraz innych czynników, dlatego też nie można żadnego z tych sposobów reklamy uznać jednoznacznie i arbitralnie za najlepszy i najbardziej skuteczny. Ostatni ze wspomnianych sposobów reklamy prowadzony jest w formie kampanii reklamowej, która odznacza się tym, że trwa przez określony czas, charakteryzuje się dużym nasileniem, wysokim stopniem koncentracji sił i środków oraz zmasowanym przebiegiem. Nasilenie to może być różne w zależności od sytuacji konkurencyjnej na rynku.

Kampania reklamowa wymaga stosowania określonych reguł postępowania w jej planowaniu i organizowaniu. Do podstawowych zasad planowania i organizacji kampanii reklamowej w przedsiębiorstwie należą: określenie zadań i celów oraz wybór głównej idei kampanii reklamowej, ustalenie czasu trwania kampanii, określenie wysokości wydatków i wybór rodzajów środków reklamy. Kampania reklamowa musi być połączona z innymi działaniami o charakterze marketingowym, zwłaszcza z działalnością związaną z różnymi formami komunikowania się producenta z nabywcą, np. sprzedażą osobistą, promocją sprzedaży, public relations.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>