Maj
18, 2018

Doradca kredytowy w Lipianach ma sporo pracy

Doradca kredytowy w Lipianach ma sporo pracy. Dobrze się działa oraz pomaga. Warto nauczyć się, podnieść kwalifikacje i podjąć ciekawą pracę. Taką pracą na pewno jest zainteresowany niejeden Polak. Jakość jest ważna, a zarobki są jeszcze ważniejsze. Wiele osób dba o ciekawe zatrudnienie i takie ma na pewno. Klienci chcą pracować i starać się o swoje zatrudnienie. Nie można rezygnować z żadnej pracy, trzeba podejmować wysiłki i dbać o pracę, która jest cenna, jest wielką wartością.

czytaj więcej
Kwiecień
20, 2018

Spokojny i czysty dom dla osób starszych

Dom dla osób starszych powinien być miejscem pełnym spokoju i radości. W takim miejscu osoby starsze miło spędzają czas. Na pewno warto znaleźć dobrej klasy dom dla seniora, w którym taka osoba może poczuć się miło, przyjemnie i sympatycznie. Im lepszy relaks, tym milej i przyjemniej...

czytaj więcej
Kwiecień
17, 2018

Alerty BIK uruchamiają się w sytuacji długu

Alerty BIK informują o długach, o zobowiązaniach. Jeśli klient ma długi to nie może sobie z nimi poradzić. Alerty BIK są cenne, ważne, wysokiej klasy. Na pewno warto o takich alertach BIK pamiętać oraz radzić sobie z nimi. Wysoka jakość alertów BIK to podstawa. Bez takich alertów jest trudno...

czytaj więcej
Kwiecień
04, 2018

Notariusz w Krakowie to arystokracja

Notariusz w Krakowie to arystokracja. Jest to osoba wykształcona, obdarzona wiedzą, potrafiąca dbać o podnoszenie kwalifikacji. Wie, że trzeba pracować i dbać o siebie wyjątkowo. Wysoka jakość to ważna sprawa, a klienci lubią mieć dobrej klasy usługi. Notariusz w Krakowie oferuje to, co najlepsze i najcenniejsze...

czytaj więcej
Wrzesień
24, 2017

Rabaty

Rabat dla pośredników handlowych występuje głównie w sprzedaży markowej. Producent ustala z góry jednolitą cenę detaliczną, np. na sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt elektroniczny, wyroby tytoniowe, i udziela ogniwom kanału dystrybucyjnego sprzedającym produkt konsumentom specjalnego rabatu dla pośredników w sprzedaży. Dostawa produktów pośrednikowi liczona jest po cenie detalicznej, ale od tej ceny odliczany jest stosunkowo wysoki rabat sięgający nawet 20-30% ceny detalicznej.

czytaj więcej
Wrzesień
22, 2017

Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym cz. II

Kryterium produktu przewiduje przydzielanie poszczególnym pracownikom lub komórkom określonych produktów lub branż produktów, w stosunku do których prowadzą określone działania marketingowe. Zajmują się więc one na przykład programowaniem i planowaniem rozwoju, powstawaniem nowych odmian, wprowadzeniem na rynek, promocją określonego produktu lub grupy produktów.

czytaj więcej
Wrzesień
21, 2017

Metody badań marketingowych cz. II

Metoda obserwacji rynku stanowi jeden ze sposobów badania całości stosunków rynkowych w skali branży, regionu lub kraju. W trakcie obserwacji rynku prowadzi się badania dotyczące rynku jako całości, miejsca producenta na rynku, szans wejścia na rynek z nowym produktem, pośredników tworzących kanały dystrybucji oraz ich efektywności itp. Obserwacje te pozwalają udzielić odpowiedzi na pytania związane z obecnymi i potencjalnymi nabywcami, ze sposobami skuteczniejszego oddziaływania producenta na rynek, z warunkami prowadzenia efektywniejszej polityki rynkowej producenta. Przez obserwację rynku uzyskuje się informacje dotyczące skuteczności stosowanych sposobów sprzedaży, efektywności poszczególnych rozwiązań organizacji dystrybucji oraz oddziaływania czynników promocji.

czytaj więcej
Wrzesień
13, 2017

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna jest działem gospodarki narodowej, którego celem jest zaspokajanie potrzeb materialno-bytowych ludności, wynikających z warunków życia w mieście czy osiedlu. Przedsięwzięcia zaliczane do tradycyjnych zadań gospodarki komunalnej wchodzą w skład różnych sekcji określonych Europejską Klasyfikacją Działalności (EKD). Spotkać je można w sekcji E – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: w dziale 40 – Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w dziale 41 – Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody. W sekcji H – znajduje się działalność hotelarska, a w sekcji I – komunikacja miejska. Pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna i indywidualna – obejmuje w zasadzie dwa działy związane z gospodarką komunalną: dział 90 – Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne oraz dział 92 – Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem. Gospodarka komunalna, jak wynika z podanego podziału, zaspokaja materialno-bytowe potrzeby ludności w zakresie:

czytaj więcej
Wrzesień
11, 2017

Handel – dalszy opis

Zagadnienia polityki rynkowej oraz koordynacji obrotu towarowego i struktury handlu wewnętrznego i nadzoru nad nimi leżą w gestii Ministra Przemysłu i Handlu. Instytucjami handlu wewnętrznego nadzorowanymi przez ministra są: Państwowa Inspekcja Handlowa, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Instytut Gospodarki Materiałowej i inne.

czytaj więcej
Wrzesień
09, 2017

Źródła kapitałów – ciąg dalszy

Odrębną sprawą są kredyty dewizowe dla polskich podmiotów gospodarczych udzielane w ramach linii kredytowych uzgodnionych z polskimi władzami rządowymi, a realizowanych przez banki zagraniczne za pośrednictwem banków polskich. Jako przykłady można tu wymienić:

czytaj więcej