Lipiec
10, 2017

Kampania reklamowa – dalszy opis

Głównym zadaniem kampanii reklamowej jest przeciwdziałanie odchodzeniu dotychczasowych nabywców, przypominanie o walorach użytkowych produktu, pozyskiwanie nowych klientów, osłabianie działań konkurencji. W czasie wprowadzania na rynek nowego produktu kampania reklamowa musi być szczególnie intensywna i wtedy zasadniczą sprawą jest przekazanie jak największej liczbie potencjalnych nabywców informacji o ukazaniu się nowego produktu, o jego zaletach oraz zaznajomienie ich ze sposobem i warunkami użytkowania oraz miejscem sprzedaży produktu. Celem kampanii reklamowej jest zatem wzrost sprzedaży lub – w końcowej fazie życia produktu na rynku – jak najdłuższe utrzymanie dotychczasowego poziomu sprzedaży, a w odniesieniu do nowych produktów – znalezienie odpowiedniej pozycji na rynku.

Główna idea reklamowa stanowi myśl przewodnią całej kampanii reklamowej i stosowana jest we wszystkich środkach przekazu reklamy. Podstawą wyboru idei reklamowej jest poznanie motywów odbiorców, jakimi kierują się w wyborze danego towaru, i punkt widzenia produktu przez nabywców jest tu decydujący. Dlatego idea reklamowa może podkreślać pozytywne skutki oddziaływania produktu (np. artykuły kosmetyczne, farmaceutyki), różnice między cechami reklamowanego produktu a produktami konkurencyjnymi, zalety nowych składników produktu, jego specyficzne zastosowanie itp. Podstawowa idea reklamowa jest często wyrażana w formie sloganu lub hasła, powtarzanego we wszystkich przekaźnikach reklamy w okresie trwania kampanii reklamowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>