Grudzień
18, 2015

Rodzaje reklam

Reklama kinowa wykorzystuje połączenie dużego obrazu oraz dźwięku, koloru i ruchu, przez co działa jednocześnie na zmysł wzroku i słuchu. Jest to reklama bardzo sugestywna, gdyż może przedstawiać reklamowany przedmiot w trakcie działania, konsumowania lub w innych sytuacjach atrakcyjnych dla odbiorcy.

Reklama telewizyjna, podobnie jak kinowa, wykorzystuje atrybuty obrazu, dźwięku, koloru i ruchu. Reklama telewizyjna uważana jest często za najskuteczniejszy środek do reklamowania produktów i usług konsumpcyjnych. W wielu krajach uprzemysłowionych, w których reklama telewizyjna jest dopuszczalna, zajmuje ona drugie miejsce w wydatkach na reklamę po reklamie prasowej, co wskazuje na jej dużą rolę w oddziaływaniu na nabywców. Skuteczność reklamy telewizyjnej wynika z tego, że działa ona bez czynników ubocznych, co sprzyja skupieniu uwagi, gdyż z reguły nie ma w chwili emisji innych środków reklamowych. Wyższość reklamy telewizyjnej nad kinową wynika głównie z tego, że reklama telewizyjna oddziałuje na odbiorców w sposób powtarzalny, kumulatywny oraz ma znacznie szerszy zasięg terytorialny i bez porównania większy krąg odbiorców.

Reklama radiowa odgrywa bardzo dużą rolę informacyjną, gdyż radio pozostaje nadal najbardziej popularnym środkiem komunikacji. Reklama radiowa w porównaniu z innymi formami reklamy jest stosunkowo niedroga, przy czym za te same pieniądze można uzyskać wielokrotność emisji. Może ona umacniać efekty wizualne osiągnięte w wyniku reklamy prasowej, wydawniczej lub telewizyjnej, często posługuje się sloganami reklamowymi i działa skutecznie w utrwaleniu marki wyrobu u słuchaczy. Za pomocą reklamy radiowej można łatwiej dotrzeć do wybranych grup słuchaczy, gdyż radio ma zwykle określony krąg słuchaczy, np. radio kierowców samochodów jadących do pracy, przed południem gospodynie domowe słuchają radia bez konieczności odrywania się od swych zajęć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>