Grudzień
06, 2015

Promocja sprzedaży

Do istotnych elementów marketingowego oddziaływania na rynek należy promocja sprzedaży, określana również jako metoda wspomagania sprzedaży. Polega ona na aktywizacji sprzedaży przez stosowanie bezpośrednich i zwykle krótkotrwałych działań i zachęt skłaniających nabywcę do szybszego podjęcia decyzji o nabyciu produktu lub zakupu większych ilości. Promocję sprzedaży wykorzystuje się równeż do przyciągnięcia nowych klientów. Metoda ta jest skierowana głównie do konsumentów, chociaż ma równie istotne znaczenie w oddziaływaniu na pośredników handlowych oraz samych sprzedawców. W promocji sprzedaży stosuje się dość liczne i zróżnicowane środki. Do specyficznych środków, stosowanych w ramach promocji sprzedaży wobec nabywców, konsumentów, należą na przykład: bezpłatne rozdawanie próbek towaru, przeprowadzanie demonstracji i degustacji produktów, udzielanie premii i bonifikat przy zakupie, premie dla stałych klientów, bezpłatne dokładanie dodatkowej ilości towaru do większych ilości zakupionego towaru i wiele innych, które zostaną tu omówione.

Rozdawanie, przekazywanie lub wysyłanie pocztą bezpłatnych próbek towaru ma na celu zapoznanie konsumenta z produktem, umożliwia mu wypróbowanie i ocenę przydatności produktu. Jest to bardzo efektywna forma promocji produktu, przysparzająca producentowi wielu nabywców, ale jest to zarazem najbardziej kosztowny sposób promocji sprzedaży. Podobny cel spełniają demonstracje produktów, a w wypadku artykułów spożywczych – degustacje w miejscach sprzedaży. Stosowane są one zwykle wtedy, kiedy ze względu na rodzaj produktu nie można dostarczyć bezpłatnych próbek. Demonstracje służą również pokazaniu sposobu stosowania produktu oraz korzyści z tego wynikających. Omówione środki promocji sprzedaży stosowane są zarówno przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, jak i dla produktów znajdujących się już na rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>