Listopad
24, 2015

Wykorzystywanie wyników badań marketingowych

Badania testowe, jako jedna z metod badań marketingowych, dotyczą szczególnie produktu, ale mogą być również przeprowadzone w odniesieniu do nazwy firmy, opakowania, reklamy. Test produktu jest przydatny zwłaszcza przy wprowadzaniu go na rynek. Po wprowadzeniu pierwszej partii zmienia się kolejno różne czynniki związane z samym produktem (np. wygląd zewnętrzny opakowania jednostkowego, wygląd zewnętrzny produktu) lub z jego dystrybucją. Po każdej zmianie bada się reakcje konsumentów i na tej podstawie ocenia się, w jakiej formie produkt będzie cieszył się największym powodzeniem na rynku.

Badania eksperymentalne opierają się na stworzeniu w normalnej sytuacji rynkowej rynku o ograniczonym zasięgu terytorialnym i ograniczonej liczbie konsumentów. Rynek taki, utworzony w małej skali, pozwala na badania marketingowe w zakresie określonych czynników i na podstawie zachowania się konsumentów na tym małym rynku wyciąga się wnioski i uogólnia je na cały rynek. Można na przykład wprowadzić ten sam produkt w różnych opakowaniach, można stosować różne poziomy cen lub zmieniać sposoby dystrybucji i na podstawie reakcji konsumentów określać najkorzystniejsze warunki sprzedaży, które następnie zostaną wprowadzone na całym rynku.

Wykorzystanie wyników badań marketingowych jest wielostronne oraz różnorakie i występuje na każdym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwie. Wyniki badań są istotną przesłanką podejmowania decyzji produkcyjnych i rynkowych. Określają one pozycję przedsiębiorstwa na rynku, udział w sprzedaży w danym segmencie rynku, dynamikę produkcji i sprzedaży w porównaniu z konkurencją. Te i wiele innych informacji pozwalają producentowi podejmować trafne decyzje dotyczące asortymentu, ilości i jakości produkcji, zgodnie ze strukturą popytu na rynku. Jeżeli wyniki badań wykazały niedociągnięcia w dystrybucji, promocji, reklamie i innych elementach, powinny być one wykorzystane do usunięcia tych usterek. Istotną sprawą jest wykorzystanie wyników badań do opracowania prognoz rynkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>