Wrzesień
21, 2017

Metody badań marketingowych cz. II

Metoda obserwacji rynku stanowi jeden ze sposobów badania całości stosunków rynkowych w skali branży, regionu lub kraju. W trakcie obserwacji rynku prowadzi się badania dotyczące rynku jako całości, miejsca producenta na rynku, szans wejścia na rynek z nowym produktem, pośredników tworzących kanały dystrybucji oraz ich efektywności itp. Obserwacje te pozwalają udzielić odpowiedzi na pytania związane z obecnymi i potencjalnymi nabywcami, ze sposobami skuteczniejszego oddziaływania producenta na rynek, z warunkami prowadzenia efektywniejszej polityki rynkowej producenta. Przez obserwację rynku uzyskuje się informacje dotyczące skuteczności stosowanych sposobów sprzedaży, efektywności poszczególnych rozwiązań organizacji dystrybucji oraz oddziaływania czynników promocji.

Badanie panelowe polega na ciągłym, systematycznym oraz powtarzalnym zbieraniu informacji od ściśle określonej grupy jednostek badanych. Te stałe, w określony sposób wyodrębnione, zbiorowości jednostek nazywane są panelami. Najczęściej wyodrębnionymi grupami w badaniach marketingowych są zbiorowości konsumentów i zbiorowości sklepów, czyli panele konsumentów i panele sklepów.

W trakcie badania panelowego konsumentów uzyskuje się informacje od nabywców dotyczące struktury zakupów, ilości nabywanych towarów, wprowadzonych na rynek produktów, skuteczności poszczególnych form reklamy itp. W trakcie tych badań można również uzyskać informacje o przekroju społeczno-zawodowym, wieku, płci i innych cechach konsumentów, co jest bardzo istotne w analizie segmentu rynku. Badania takie mogą prowadzić ankieterzy osobiście, za pomocą wywiadu telefonicznego lub wykorzystując różne urządzenia techniczne.

Badania panelowe sklepów dostarczają informacji o obrotach i zapasach towarowych, formach sprzedaży, kanałach dystrybucji i o zmianach w kształtowaniu się różnych zjawisk rynkowych. Obsługa sklepu wchodzącego w skład panelu może sama prowadzić ewidencję wytypowanych informacji, które zbiera ankieter w regularnych odstępach czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>