Grudzień
07, 2015

Badanie rynku – dalszy opis

W mniejszych przedsięwzięciach rozeznanie rynku we własnym zakresie powinno obejmować co najmniej następujące zagadnienia:

– charakterystykę głównych odbiorców,

– wielkość zapotrzebowania rynku na zamierzoną produkcję,

– ocenę konkurencji.

Charakterystyka głównych odbiorców polega na ustaleniu kim są, czym się zajmują, jakie są wiek, płeć i zarobki potencjalnych klientów, gdzie mieszkają i jakie są ich zwyczaje dotyczące zakupów. Rodzaj odbiorców zależy od typu projektowanej działalności gospodarczej. Jeżeli zamierza się uruchomić księgarnię sprzedającą głównie podręczniki i lektury szkolne, głównym odbiorcą będzie młodzież szkolna, potencjalnymi klientami warsztatu naprawy samochodów są posiadacze samochodów, sklep drogeryjny natomiast będzie miał bardziej zróżnicowanych klientów. Po poznaniu charakterystyki nabywców trzeba ustalić, w jaki sposób obecnie zaspokajane są ich potrzeby. Jest to bardzo pomocne do określenia zapotrzebowania.

Przeprowadzenie oceny wielkości zapotrzebowania na projektowane produkty lub usługi może opierać się na metodach badania rynku, które zostały już omówione w poprzednich rozdziałach. Wykorzystać można również prostsze sposoby, zwłaszcza kiedy badanie prowadzi się osobiście. Do takich sposobów należą na przykład rozmowy z potencjalnymi klientami, obserwacja przepływu klientów w podobnych jednostkach, rozmowy ze specjalistami w danej branży, informacje mieszkańców lub właścicieli sklepów w sąsiedztwie konkurencji i inne.

W ocenie konkurencji, oprócz metod już uprzednio omówionych, należy wpierw ustalić, gdzie zlokalizowani są najbliżsi i najwięksi konkurenci. Istotną sprawą jest zestawienie podobieństw i różnic między firmami konkurencyjnymi a własną firmą. Pozwala to ustalić, w jakim zakresie przewagę ma konkurencja, a w jakim własna firma, a dotyczyć może na przykład produktu, ceny, reklamy, lokalizacji, innowacyjności, fachowości personelu, sposobu zarządzania. Porównanie takie pokazuje zagrożenia ze strony konkurencji, a jednocześnie umożliwia znalezienie sposobów przeciwdziałania.

Podsumowaniem wyników badań powinno być ustalenie wysokości własnych obrotów oraz określenie efektywności planowanej działalności. Jest to podstawa podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>