Sierpień
08, 2017

Działanie jednostkowe i grupowe cz. II

Skład zespołu wyznaczają zadania przed tym zespołem stojące. Stosownie do zadań należy dobierać członków zespołu według kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia, by zapewnić odpowiednie funkcjonowanie zespołu oraz określoną samodzielność wykonawstwa zadań zespołu przez jednostki do niego należące. Od składu zespołu zależy w dużym stopniu jego harmonizacja, warunkująca należyte wykonanie wyznaczonego celu. Harmonia wewnątrz zespołu zależy również od cech osobowości jednostek zespołu, ich charakteru, nie wymaga jednak tworzenia zespołów ludzi o jednakowych uzdolnieniach i temperamentach, a wprost przeciwnie, gdyż w ten sposób wprowadza się do zespołu swego rodzaju element dynamiczny.

Cel działania zespołu wynika z zakresu jego czynności. Istotną sprawą jest, by cel stawiany przed zespołami był jasno i wyraźnie sprecyzowany oraz by każdy członek zespołu o tym celu był informowany. Prawidłowo określone zadania dla każdego pracownika wchodzącego w skład zespołu oraz ich sprawiedliwa ocena powodują, że ci, którzy wykonują część ogólnego zadania zespołu, czują się powiązani z całością i odpowiedzialni za wyniki całego zespołu. Chodzi o to, by cele działania zespołu zostały uznane przez każdego członka zespołu za własne, gdyż taka akceptacja wyzwala inicjatywę i pomysłowość w trakcie rozwiązywania zadania.

W działaniu zespołów stosuje się nieraz zasadę grupowego podejmowania decyzji. Grupowe podejmowanie decyzji polega na dopuszczeniu do współudziału w podejmowaniu decyzji osób, które formalnie nie mają do tego uprawnień. Ten sposób decydowania występuje częściej tam, gdzie funkcjonowanie zespołu organizacyjnego jest bardzo złożone i specjalistyczne przygotowanie zawodowe kierownika nie zawsze umożliwia objęcie wszystkich problemów z tą złożonością związanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>