Grudzień
03, 2015

Badanie wpływu reklamy

W badaniu wpływu reklamy na postępowanie nabywców dąży się do uzyskania informacji, w jakim stopniu prowadzona działalność osiągnęła cele, które zostały przed nią postawione. Informacja ta jest niezmiernie istotną pomocą dla producenta w doborze właściwych kierunków i środków reklamy oraz wskazuje, czy i na ile należy nasilić dotychczas stosowane metody reklamy i sposoby jej przekazywania. Ujemna opinia o prowadzonej dotąd akcji reklamowej powinna być impulsem do szukania nowych idei reklamowych, nowych apeli i argumentów reklamowych oraz zmian środków reklamy, gdyż żaden produkt nie może liczyć na powodzenie na rynku, jeżeli nie zostanie zaprezentowany potencjalnym nabywcom za pomocą zauważalnej i trafnej reklamy. Wpływ reklamy jest tym większy, im większa liczba konsumentów zwraca na nią uwagę, zapamiętuje ją, akceptuje argumentację i pod jej wpływem kupuje produkt.

Miernikiem oddziaływania reklamy na postępowanie nabywców jest głównie dostrzegalność reklamy przez nich, jej czytelność i zrozumiałość, wzbudzanie zaciekawienia, właściwa argumentacja, akceptowana przez odbiorcę reklamy, oraz fakt nakłonienia odbiorcy do nabycia reklamowanego produktu. Badanie wpływu reklamy polega między innymi na poznaniu opinii potencjalnych nabywców dotyczącej wspomnianych wymagań i cech reklamy, w jakim stopniu reklama została przez konsumenta zrozumiana i przyjęta oraz czy skłoniła go do zakupu. Badania takie mogą być przeprowadzone różnymi metodami, lecz najczęściej jako sposoby badania wpływu reklamy na postępowanie nabywców stosuje się ankiety i wywiady.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>