Grudzień
21, 2015

Aktywizacja sprzedaży

Oprócz omówionych instrumentów promocji sprzedaży jest jeszcze wiele innych form działania stosowanych do aktywizacji sprzedaży produktów. Takimi formami są wystawy, targi, kiermasze, mające zapoznać konsumentów z produktem, przybliżyć im produkt i zachęcić do zakupu. Producent lub ogniwa handlu mogą urządzać loterie, konkursy promocyjne, dające konsumentowi szansę wygrania nagród pieniężnych lub rzeczowych albo prawo darmowego nabycia promowanego produktu. Okazyjna wyprzedaż towarów, sezonowe obniżki cen lub obniżanie ceny w ciągu dnia na towary łatwo psujące się – to również zachęta do zakupu produktów. Przy produktach trwałego użytku, np. zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu radiowo-telewizyjnego, stosowana jest sprzedaż na pewnien okres dla wypróbowania produktu, z zapewnieniem że w ciągu tego okresu klient może zwrócić nabyty produkt i otrzyma zwrot pieniędzy, lub sprzedaż z odkupieniem produktu używanego tego samego producenta przy zakupie w to miejsce produktu nowego. Atrakcyjność zakupu produktu przez konsumenta można również podnieść, jeżeli producent zobowiąże się do bezpłatnych napraw w ciągu dłuższego czasu, np. kilku lat.

Promocja sprzedaży, jak już wspomniano, nie dotyczy jedynie konsumentów lub nabywców bezpośrednich, lecz odnosi się również do pośredników handlowych, jednak jest tu wiele odmiennych form promocji. Oprócz tradycyjnych form obniżki cen przy zakupie odpowiedniej ilości, udzielania rabatów, wzrostu marży dla odbiorców działających na różnych szczeblach handlu, stosuje się różne inne rodzaje promocji charakterystyczne tylko dla tej grupy odbiorców. Zalicza się do nich na przykład bezpłatne wyposażenie sklepów w urządzenia (regały, stelaże, chłodziarki), bezpłatną dostawę materiałów promocyjnych (plakaty, torby reklamowe), pomoc w urządzeniu ekspozycji w sklepie, szkolenie personelu w prezentowaniu i obsłudze produktów tego wymagających (zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego), udzielanie kredytu kupieckiego i inne.

Duże znaczenie w aktywizacji sprzedaży ma promocja sprzedaży skierowana na samych sprzedawców. Stosowane są tu premie dla pracowników sprzedających najwięcej promowanych produktów, nagrody rzeczowe, udział w imprezach czy wycieczkach organizowanych dla najbardziej zaangażowanych sprzedawców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>