Styczeń
01, 1970

Cena i jej kształtowanie – ciąg dalszy

Kształtowanie ceny opierające się na poziomie cen produktów konkurencyjnych, zwane orientacją konkurencyjną ustalania cen, polega na adaptacji ceny oferowanego produktu do cen stosowanych przez konkurentów. Takie przystosowanie cen może polegać na ustaleniu ceny własnego produktu na poziomie ceny konkurentów bądź na określeniu ceny powyżej lub poniżej ceny produktów konkurencyjnych. Cena produktu może przewyższać ceny konkurencji, jeżeli na przykład produkt firmy ma już ustaloną dobrą renomę na rynku i jest atrakcyjny dla konsumentów, rynek nie jest wrażliwy na cenę oraz częstotliwość zakupu produktu jest niewielka i przez to produkt ma mały udział w całkowitych zakupach. Kształtowanie ceny poniżej cen konkurentów stosuje się przeważnie przy wprowadzaniu produktu na rynek i kiedy jego udział na rynku nie jest duży, gdyż konkurenci nie są wtedy skłonni do walki cenowej, oraz wówczas gdy rynek szybko reaguje na poziom cen.

Ustalenia i ograniczenia w kształtowaniu cen stosowane przez państwo wyrażać się mogą w ścisłym określeniu ceny danego produktu przez organ państwowy, wyznaczeniu przez państwo zasad ustalania cen, okresowym zamrożeniu funkcjonujących cen na dotychczasowym poziomie lub w innych decyzjach i postanowieniach władz lub organizacji społecznych. Przykładem ustalania cen przez organy państwowe są stosowane u nas, chociaż już sporadycznie, ceny urzędowe, np. na energię elektryczną, gaz, lub wyznaczenie cen minimalnych na skupowane płody rolne. W krajach Unii Europejskiej (UE) administracja rządowa wpływa na przykład na cenę progu i cenę śluzy, które są stosowane w wymianie międzynarodowej. Cena progu jest najniższą ceną importową dla niektórych towarów rolno-spożywczych produkowanych w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli sprowadzane przez importerów z tych krajów towary produkowane przez inny kraj UE mają cenę niższą od ceny progu, importer uiszcza opłatę wyrównawczą. Cena śluzy jest najniższą ceną, po której eksporterzy spoza UE mogą sprzedawać towary, głównie pochodzenia zwierzęcego, do krajów Unii, a jeżeli cena jest niższa, ponoszą dodatkowe opłaty wyrównujące tę różnicę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>