Listopad
04, 2015

Żródła informacji

Brak informacji lub informacje niewłaściwe mogą być przyczyną błędnej decyzji, co prowadzi do niesprawnego lub szkodliwego działania w trakcie działań związanych z tworzeniem podmiotu gospodarczego. Dlatego oprócz korzystania z porad firm konsultingowych należy uwzględniać inne źródła informacji, które są pomocne osobom podejmującym i prowadzącym działalność gospodarczą.

Źródłami informacji mogą być dokumenty oraz działania i warunki, w których uzyskuje się przydatne wiadomości z dziedziny nauki, techniki, ekonomii i organizacji. Ogólnie biorąc źródła informacji można podzielić na dwie grupy: źródła dokumentalne i źródła niedo- kumentalne.

Do źródeł dokumentalnych należą książki, czasopisma, taśmy magnetofonowe i magnetowidowe, filmy, modele itp. Spośród niedo- kumentalnych źródeł można wymienić rozmowy (wywiady), wykłady, audycje telewizyjne, sympozja itp.

Bardzo duże znaczenie wśród źródeł dokumentalnych mają źródła piśmiennicze. Na pierwszym planie znajduje się tu tradycyjnie źródło informacji, to jest książka. Należy jednak mieć na uwadze, że książka nie jest najlepszym źródłem pod względem aktualności, a to z uwagi na długi cykl wydawniczy, sprawiający że część wiadomości ulega w tym czasie dezaktualizacji. Istotną rolę odgrywają tu różnego rodzaju poradniki.

Czasopismo, jako następne piśmiennicze źródło informacji, zawiera wiadomości znacznie bardziej aktualne niż książka. Szybkość informacji jest tu dość znaczna. Pozytywną stroną informacji zamieszczonej w czasopiśmie jest jej zwięzłość ujęcia w porównaniu z wiadomością zawartą w książce.

Normy techniczne przedmiotowe (określające cechy przedmiotów fizycznych) i pojęciowe (ustalające nazwy i określenia pojęć) mogą być ważnym źródłem informacji. Ocenia się, że w Polsce powszechnie obowiązuje około 9000 polskich norm (PN). Z literatury dotyczącej norm (np. katalogi) można uzyskać informacje o normach wydawanych przez inne kraje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>