Lipiec
07, 2017

Środki i formy reklamy cz. II

Nie bez znaczenia dla zasięgu terytorialnego, a więc i dla oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców, ma podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma przeważnie określone grono czytelników i jest skutecznym środkiem przekazu reklamy dla społeczności lokalnych. Może ona zamieścić adresy miejscowych producentów, hurtowników i sklepów detalicznych oraz zawierać szczegółowe oferty wraz z cenami produktów. Jest to bardzo istotne, gdyż prasa lokalna dociera do każdej prawie rodziny i może powodować zwiększony zakup reklamowanego towaru. Prasa o zasięgu szerszym, nawet ogólnokrajowym, jest dobrym środkiem przekazu reklamy artykułów nowo wytworzonych odznaczających się innowacyjnością i nowoczesnością. O stopniu skuteczności reklamy prasowej decyduje nakład czasopisma, częstotliwość jego ukazywania się oraz atrakcyjność ogłoszenia.

Reklama wydawnicza, oprócz reklamy prasowej nieraz do niej zaliczanej, obejmuje dwojakiego rodzaju publikacje: publikacje zwarte oraz publikacje luźne. Publikacje zwarte obejmują na przykład katalogi, kalendarze, listy cen, wydania jubileuszowe firmy i inne opracowania o charakterze książkowym. Na publikacje luźne składają się różnego rodzaju druki reklamowe, np. ulotki, foldery, rozkładówki, broszury i plakaty. Druki reklamowe wymagają stosowania określonych reguł ich projektowania. Szczególną uwagę należy zwracać na komunikatywność treści, gdyż ma to niezmiernie duże znaczenie dla adresata reklamy. Jeżeli wydawnictwo, np. ulotka, jest jednokolorowe i nie zawiera elementów graficznych, to zalety oferowanych produktów lub usług powinny być szczególnie jasno i w bardzo zrozumiałej formie wyrażone. Atrakcyjność druku reklamowego podnoszą różnego rodzaju elementy graficzne, np. rysunki, fotografie, schematy, historie obrazkowe z podpisami. Słowa są w takim wypadku częściowo zastąpione przez obraz, co sprawia, że przekaz słowny może być znacznie ograniczony. Przykładem może być plakat reklamowy w formie barwnego rysunku, a częściej fotografii, nieraz w ogóle bez słów, oprócz nazwy marki towaru. Rysunki i fotografie kolorowe podnoszą szczególnie siłę oddziaływania przekazu i zwiększają wartość reklamową druku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>