Grudzień
05, 2015

Rolnictwo i leśnictwo

Według EKD działalność rolnictwa i leśnictwa ujęta jest w dwóch sekcjach: A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, B – Rybołówstwo i rybactwo. Sekcja A obejmuje dwa działy, a pierwszy z nich zawiera 5 grup, do których należą: grupa 01.1. – uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo: grupa 01.2. – chów i hodowla zwierząt: grupa 01.3. – uprawy rolne połączone z chowem zwierząt: grupa 01.4. – usługi w zakresie rolnictwa (bez usług weterynaryjnych): grupa 01.5. – gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych. Drugi dział (02) w sekcji A obejmuje leśnictwo (produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem). Sekcja B zawiera rybołówstwo, działalność wylęgarni ryb i gospodarstw rybackich oraz usługi związane z rybołóstwem i rybactwem.

Rolnictwo zajmuje specyficzną i pierwszoplanową pozycję w gospodarce narodowej. Poziom życia ludności wciąż jeszcze idzie w parze ze spożyciem artykułów żywnościowych, których głównym dostawcą jest właśnie rolnictwo. Wyniki produkcyjne rolnictwa wpływają wyraźnie na ogólną sytuację gospodarczą, a każde zakłócenie w rolnictwie, np. spadek pogłowia trzody chlewnej, spadek plonów, odbija się na sytuacji rynkowej. Jest to zrozumiałe, jeśli się zważy, że wydatki na artykuły żywnościowe stanowią prawie połowę wydatków ogółem gospodarstw domowych. Rolnictwo jest także poważnym dostawcą surowców dla niektórych branż przemysłu przetwórczego, spożywczego, tłuszczowego, olejarskiego, włókien łykowych. Rolnictwo wytwarza około 6% produktu krajowego brutto.

W zapewnieniu ludności źródła utrzymania rolnictwo i leśnictwo zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich innych sekcji wchodzących w skład gospodarki narodowej, gdyż w 1996 r. czynnych tam było 28% wszystkich pracujących w kraju, z czego 98% w sektorze prywatnym. Odsetek pracujących w rolnictwie i leśnictwie w Polsce należy do najwyższych wśród krajów europejskich. Do krajów europejskich o stosunkowo wysokim odsetku pracujących w rolnictwie i leśnictwie w stosunku do ogółu czynnych zawodowo należą: Rumunia (około 23%), Grecja (20%), Węgry (około 15%) oraz Bułgaria, Czechy, Portugalia, Słowacja i Włochy (po około 10-12%). W krajach zachodnioeuropejskich udział pracujących w rolnictwie wynosi przeważnie od około 4 do 7%1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>