Grudzień
09, 2015

Organizacja komórki reklamy w przedsiębiorstwie cz. II

Pracownia reklamy zatrudnia pracowników różnych specjalności, na przykład grafików, fotografów, specjalistów od liternictwa, ilustratorów, dekoratorów, którzy zajmują się realizacją zaprojektowanych form reklamowych. W mniejszych przedsiębiorstwach pracownie reklamy zatrudniają również pracowników redagujących i opracowujących projekty form reklamowych, którzy w większych przedsiębiorstwach należą do odrębnej komórki organizacyjnej. W przedsiębiorstwach handlowych do pracowni reklamy należy, oprócz już przedstawionych zadań, zaprojektowanie i graficzne zrealizowanie fasady sklepu, przygotowanie okna wystawowego i wnętrza sklepu z punktu widzenia oddziaływania na klienta, co wymaga wysokich umiejętności nie tylko plastycznych, ale i wiedzy handlowej oraz znajomości psychologii klienta. Pracownia reklamy musi być wyposażona w materiały dekoracyjne, kreślarskie, rysownicze oraz narzędzia i sprzęt specjalistyczny do wykonania jej zadań. W rozwiniętej działalności wydawniczej pracownia reklamy może dysponować sprzętem poligraficznym, zwykle z zakresu małej poligrafii.

Wiele przedsiębiorstw nie prowadzi działalności reklamowej we własnym zakresie lub bardzo ogranicza tę działalność w ramach samego przedsiębiorstwa, a zamiast tego korzysta z usług wyspecjalizowanych agencji reklamowych. Agencje reklamowe są to wyspecjalizowane jednostki, które na zlecenie producentów lub innych przedsiębiorstw zajmują się organizowaniem kampanii reklamowych oraz wykonują inne czynności reklamowe. Jednostki te, profesjonalnie zajmujące się reklamą, bardzo skutecznie prowadzą działania reklamowe. Często koszt zlecenia czynności reklamowych agencji jest niższy od kosztu reklamy prowadzonej przez samego producenta.

Oprócz agencji reklamowych działają również inne podmioty zajmujące się zagadnieniami reklamy, z którymi przedsiębiorstwo może współpracować. Można tu wymienić Polską Korporację Reklamy, zrzeszającą osoby zajmujące się zawodowo reklamą, Polskie Stowarzyszenie Reklamy, stawiające sobie za cel upowszechnienie wiedzy o znaczeniu reklamy na współczesnym rynku, działalność promującą polską reklamę w kraju i za granicą, polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy, który za swój cel przyjął starania o swobodę wypowiedzi reklamowej, o dostosowanie warunków panujących na polskim rynku do standardów światowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>