Grudzień
04, 2015

Metody twórczego myślenia w procesie decyzyjnym

Spośród wielu znanych metod twórczego myślenia najczęściej stosowane są takie, jak: burza mózgów, technika skojarzeń, technika morfologiczna, lista pytań i inne. Burza mózgów, zwana również twórczą dyskusją, polega na zespołowym szukaniu rozwiązania wyznaczonego problemu.

Zespół powołany do przeprowadzenia twórczej dyskusji powinien liczyć od kilku do kilkunastu osób (od 5 do 15 osób). Najbardziej efektywny jest zespół składający się z osób o różnym przygotowaniu zawodowym. Przewodniczący zespołu przypomina problem, jaki będzie rozpatrywany, uczestnicy zgłaszają pojedynczo swoje pomysły dotyczące rozwiązania problemu. Każdy uczestnik może zgłaszać dowolną liczbę pomysłów. Pożądane są pomysły fantastyczne i na pozór niedorzeczne oraz spontaniczne skojarzenia.

Zasada podawania pomysłów dziwnych i na pierwszy rzut oka nierealnych jest bardzo charakterystyczna dla twórczej dyskusji. Tego rodzaju pomysły są cenne dlatego, że często pobudzają one do podawania pomysłów bardziej użytecznych lub w trakcie analizy mogą przeształcić się w pomysł prowadzący do rozwiązania problemu, a nieraz nawet może to być rozwiązanie optymalne. Związana z tym jest zasada wykluczająca wszelkie formy krytyki i osądzania zgłaszanych pomysłów w trakcie burzy mózgów.

Dopiero po zamknięciu sesji burzy mózgów i zebraniu ewentualnych dodatkowych propozycji rozwiązania przeprowadza się, ale już w znacznie mniejszym zespole, segregację, analizę i ostateczną ocenę pomysłów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>