Listopad
20, 2015

Schemat krytycznej oceny i analizy

– 1. Cel Co osiągnięto? Dlaczego w ogóle wykonuje się tę czynność? Czy jest ona potrzebna? Co jeszcze można osiągnąć? Co należałoby osiągnąć (jaki wariant należałoby uznać za optymalny)?

– 2. Tworzywo (materiał) Z czego wykonano wyrób? Dlaczego właśnie z tego tworzywa? Z jakiego innego tworzywa można by wyrób wykonać? Z czego należałoby wyrób wykonać?

– 3. Wzór wyrobu Co zrobiono? Dlaczego wykonano właśnie ten wzór wyrobu? Co jeszcze (jaki inny wzór wyrobu) można wykonać, jaką inną czynność jednocześnie robić? Co należałoby zrobić?

– 4. Kolejność Kiedy (w jakiej fazie procesu) czynność wykonano? Dlaczego wykonuje się ją w tym czasie (w jakiej fazie procesu)? Kiedy jeszcze (w jakiej innej fazie procesu) można ją wykonać? Kiedy należałoby ją wykonywać?

– 5. Miejsce Gdzie wykonano czynność? Dlaczego wykonuje się ją w tym miejscu? Gdzie jeszcze można ją wykonywać? Gdzie należałoby ją wykonywać?

– 6. Wyposażenie Czym, przy jakich środkach czynność wykonano? Dlaczego wykonuje się ją za pomocą tych środków? Za pomocą jakich środków można ją jeszcze wykonywać? Za pomocą jakich środków należałoby ją wykonywać?

– 7. Sposób Jak wykonano czynność? Dlaczego w ten sposób? W jaki inny sposób można ją wykonywać? Jak należałoby ją wykonywać?

– 8. Wykonawca Kto wykonał czynność? Dlaczego ten wykonawca? Kto jeszcze mógł ją wykonywać? Kto powinien ją wykonywać?

Odpowiedzi na pytania zawarte w kolumnie 4 schematu krytycznej oceny i analizy (tabela 9), dotyczące ustalenia wariantów, są punktem wyjścia do zaprojektowania nowej, ulepszonej metody pracy. Odpowiedzi te przedstawiają różne nowe rozwiązania odnoszące się do poszczególnych kryteriów badanego procesu. Spośród różnych możliwych rozwiązań wybiera się te, które są w danych warunkach najbardziej korzystne. Wybór następuje na podstawie pytań zawartych w kolumnie 5 (wybór wariantu optymalnego) schematu krytycznej oceny i analizy. Udzielenie odpowiedzi i wybór nowej metody przeprowadzany jest kolektywnie z udziałem organizatorów pracy, specjalistów z zakresu badanego odcinka pracy oraz wykonawców. W niektórych wypadkach, by wybrać wariant optymalny, konieczne jest opracowanie kilku nowych rozwiązań.

Wybraną nową metodę rejestruje się na takim samym formularzu, np. na karcie przebiegu, na jakim zarejestrowano metodę dotychczasową, w tym celu, by sprawdzić i porównać te dwie metody. Umożliwia to zestawienie ogólnej liczby czynności, jakie trzeba wykonać pracując jedną i drugą metodą, oszczędności drogi i czasu, jakich można spodziewać się dzięki wprowadzonym zmianom.

Niezbędnym warunkiem wprowadzenia nowej metody jest zatwierdzenie jej przez kierownictwo zakładu. Po uzyskaniu zatwierdzenia należy podjąć dalsze działania mające na celu wprowadzenie ulepszonej metody, polegające na przygotowaniu warunków technicznych nowej metody (maszyny, oprzyrządowanie, narzędzia, transport itp.) oraz przygotowaniu wykonawców (przekonanie pracowników do nowej metody i ich przeszkolenie).

Z chwilą wprowadzenia nowej metody istotną sprawą, szczególnie w początkowym okresie, jest kontrola przestrzegania nowej metody pracy oraz analiza rzeczywistych wyników jej wprowadzenia w porównaniu z wynikami przewidywanymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>