Grudzień
15, 2015

Dobór i doskonalenie kadry kierowniczej cz. II

Wzrastająca złożoność procesów gospodarczych i marketingowy kierunek zarządzania powodują, że rozwiązywanie problemów w sferze organizacji i zarządzania staje się coraz trudniejsze i wymaga wsparcia kadry kierowniczej przez doradców. Doradztwo na rzecz kadry kierowniczej przez profesjonalne firmy konsultingowe jest świadczeniem niezależnych i obiektywnie uzasadnionych porad oraz udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu. Zawiera ono zazwyczaj rozpoznanie problemu i przedstawienie szans jego rozwiązania oraz opracowanie zaleceń podjęcia odpowiednich działań i udzielenie pomocy w ich realizacji.

Programy komputerowe stosowane w przedsiębiorstwie, używane w praktycznym zarządzaniu jednostką organizacyjną oraz wspomagające ekspertyzy, można podzielić na dwie grupy: programy służące ewidencji i programy analityczne. Programy ewidencyjne obejmują na przykład ewidencję finansowo-księgową, gospodarki materiałowej, techniczno-produkcyjną, osobową. Komputerowe programy analityczne, wykorzystujące również programy ewidencyjne, stosowane są do analizy ekonomicznej, a ich wydruki zawierają wyniki analizy ekonomicznej według określonych zakresów. Druga grupa programów analitycznych to kompleksowe komputerowe systemy informacyjne opracowane na cele zarządzania przedsiębiorstwem. Programy te w głównej mierze wspomagają ekspertyzy sporządzane dla kierownictwa przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>