Czerwiec
24, 2017

Cele i zadania reklamy cz. II

Stopień osiągnięcia celów stawianych przed reklamą jest miarą skuteczności reklamy. Skuteczność tę można mierzyć i oceniać w różny sposób, a najprostszą metodą oceny jest badanie reakcji potencjalnych odbiorców na działanie reklamy. Pozytywne wyniki zależą tu w dużej mierze od warunków czyniących reklamę skuteczną. Wśród najczęściej podkreślanych cech skutecznej reklamy można wymienić: zrozumiałość i czytelność, przyzwoitość, rzeczowość, uczciwość, wzbudzanie zaciekawienia, wiarygodność i inne.

Zrozumiałość reklamy dla adresata i jej czytelność są podstawowymi warunkami zareagowania konsumenta na argumenty reklamy. Przyzwoitość wymaga, by reklama nie tylko nie obrażała w żadnej mierze moralności publicznej, ale także nie poniżała odbiorcy wytykając mu pośrednio nieznajomość rzeczy, jego ubóstwo, brak smaku itp. Dla artykułów przeznaczonych dla dzieci reklama nie może sugerować, że zakup danego artykułu pozytywnie wyróżni dziecko wśród innych rówieśników. Rzeczowość polega na eksponowaniu istotnych i prawdziwych cech oraz zalet produktu lub usługi, mających największe znaczenie dla przyszłego użytkownika lub konsumenta. Uczciwość wymaga, by reklama przede wszystkim nie nadużywała zaufania konsumenta i nie wykorzystywała jego niewiedzy oraz nie rozbudzała niemożliwych do spełnienia oczekiwań odbiorcy. Wzbudzenie zaciekawienia i zachęcenie we właściwej formie i w odpowiednim czasie najczęściej prowadzą do decyzji zakupu produktu. Wiarygodność reklamy dotyczy cech jakościowych produktu, jego ceny, warunków zakupu, gwarancji i serwisu posprzedażowe- go oraz innych walorów, którymi reklamowany produkt rzeczywiście się odznacza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>