Wrzesień
09, 2017

Źródła kapitałów – ciąg dalszy

Odrębną sprawą są kredyty dewizowe dla polskich podmiotów gospodarczych udzielane w ramach linii kredytowych uzgodnionych z polskimi władzami rządowymi, a realizowanych przez banki zagraniczne za pośrednictwem banków polskich. Jako przykłady można tu wymienić:

– linię kredytową w Mitteleuropäische Handelsbank we Frankfurcie n/M., przeznaczoną na finansowanie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, w której kredyty udzielane są na okres 3-4 lat,

– linię kredytową w Landesbank Hassen-Thueringen Girozentrale we Frankfurcie n/M., na finansowanie importu dóbr inwestycyjnych z Niemiec,

– linie kredytowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którego kredyty przeznaczone są m.in. na usługi przemysłowe, przetwórstwo rolno-spożywcze i na rozwój turystyki,

– linię kredytową hiszpańskiego Banco de Sabadell na zakup w Hiszpanii materiałów inwestycyjnych oraz kredytowanie zakupów w innych krajach.

Preferencyjne formy kredytowania oraz linie kredytowe banków zagranicznych nie są ustalone raz na zawsze. Z tego względu zainteresowani tą formą kredytowania powinni bieżąco zasięgać informacji w bankach komercyjnych lub spółdzielczych na terenie ich działalności.

Zagadnienie leasingu zostało dość szczegółowo opisane w odrębnym punkcie zatytułowanym „Leasing” w rozdziale omawiającym majątek podmiotu gospodarczego, a rodzaje leasingu przedstawia rys. 2. Jak już wspomniano, leasing jest alternatywą kapitałochłonnych inwestycji, a koszty z nim związane pokrywa jednostka gospodarcza z bieżących dochodów. Najważniejszą sprawą jest przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, który powinien wskazać, czy korzystniejsze jest zaciąganie kredytu na zakup określonych środków, czy lepiej opłaca się korzystać z różnorakich form leasingu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>