Grudzień
11, 2015

Znak firmowy – dalszy opis

Korzyści dla producenta i dystrybutora związane z funkcjonowaniem marki na rynku są bardzo istotne. Jeżeli firma produkuje wiele różnych wyrobów (np. firma Hortex – soki, lody, przetwory owocowe i warzywne, mrożonki itp.), to znana odbiorcom marka, kreująca image firmy, znacznie silniej wpływa na promocję jej produktów, niż mogłaby to uczynić reklama pojedynczych wyrobów.’Dlatego skoncentrowanie się producenta na popularyzowaniu marki często jest bardziej efektyw- ne niż reklamowanie pojedynczych wyrobów. Promocja marki zwiększa przeważnie udział firmy na rynku określonych produktów. (Wpopularyzacji marki producent może prowadzić różną strategię, która w rozmaity sposób wpływa na pozycję firmy na rynku. Jedną z możliwości jest ustalenie odrębnej marki dla poszczególnych wyrobów produkowanych przez tę samą firmę. Przykładem jest firma Procter and Gamble, która wytwarza kosmetyki i produkty higieny osobistej oraz inne wyroby pod różnymi oznaczeniami markowymi: pastę do zębów Blend-a-med, kosmetyki Old Spice, pieluchy Pampers i inne. Każda marka z osobna znana jest nabywcom, którzy często nie wiedzą, że producentem wszystkich oznaczonych tymi markami produktów jest firma Procter and Gamble Taka polityka stosowania znaku towarowego ma tę niewątpliwą zaletę, że utrata renomy przez jeden wyrób nie wpływa na obniżenie reputacji innych wyrobów tej samej firmy. (!Często spotyka się firmy, które wytwarzają i sprzedają wszystkie produkowane przez siebie wyroby pod tą samą marką. Przykładem może być sprzęt audiowizualny Sony, przetwory i koncentraty spożywcze Winiary, różnego rodzaju kosmetyki renomowanych firm Ricci, Chanel itp.

Inną strategią promocji danej marki może być, spotykane często w przemyśle motoryzacyjnym, określanie samochodów nazwą firmy jako sprecyzowaniem marki, w połączeniu z indywidualnym oznaczeniem mark owym, np. firma FIAT, oznaczenia markowe: 126 p, Cinquecento, UNO, lub firma Ford z oznaczeniem marki: Fiesta, Escort, Orion, Scorpio. j

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>