Wrzesień
24, 2017

Rabaty

Rabat dla pośredników handlowych występuje głównie w sprzedaży markowej. Producent ustala z góry jednolitą cenę detaliczną, np. na sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt elektroniczny, wyroby tytoniowe, i udziela ogniwom kanału dystrybucyjnego sprzedającym produkt konsumentom specjalnego rabatu dla pośredników w sprzedaży. Dostawa produktów pośrednikowi liczona jest po cenie detalicznej, ale od tej ceny odliczany jest stosunkowo wysoki rabat sięgający nawet 20-30% ceny detalicznej.

Rabat obrotowy przyznawany jest wiernym dystrybutorowi klientom okresowo, zazwyczaj na koniec roku za zakupione w danym roku towary. Rabat nadzwyczajny albo specjalny udzielany jest z różnych okazji, np. jubileuszu firmy, wyprzedaży sezonowej, wyprzedaży z powodu likwidacji sklepu.

Rabat w naturze polega na tym, że kupujący otrzymuje pewną ilość towaru, za którą nie płaci. Stosuje się dwie jego formy. W pierwszej formie kupujący zamawia na przykład 200 jednostek produktu i za tę ilość płaci, ale otrzymuje 220 jednostek. Druga forma polega na tym, że zamawia on i otrzymuje 200 jednostek produktu, a płaci tylko za 180 jednostek.

Skonto jest procentowym opustem od ceny lub sumy faktury z tytułu natychmiastowej zapłaty gotówką lub zapłaty w ciągu określonego czasu (np. do 14 dni).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>