Listopad
13, 2015

Przebiegi towarów – dalszy opis

Magazyny pełnią różne funkcje w przepływie towarów, według których można je podzielić na magazyny: zasobowe, przerobowe, transportowo-przeładunkowe i operacyjne. Magazyny zasobowe działają głównie w obrocie (handlu), a ich zadaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw do poszczególnych ogniw sprzedaży konsumentom lub odbiorcom finalnym. Często wyspecjalizowane magazyny zasobowe służą do tworzenia zapasów towarowych długoterminowego przechowywania (np. przy tworzeniu rezerw) lub do przechowywania zapasów towarów wynikających z sezonowości produkcji (np. zboża).

W magazynach przerobowych następuje uszlachetnianie towarów, np. mieszanie gatunków herbaty, palenie kawy, oraz przygotowanie ich do bezpośredniej sprzedaży, np. przez sortowanie, paczkowanie, kompletowanie.

Magazyny transportowo-przeładunkowe służą do czasowego przechowywania towarów przeładowywanych z jednego środka transportu na inny, np. w bazach przeładunkowych w portach, na przejściach granicznych. Często przejściowe składowanie towarów w tych magazynach wynika z konieczności gromadzenia partii towarów w ilościach niezbędnych do racjonalnego wykorzystania środków transportu i organizacji dróg przebiegu.

Magazyny operacyjne obsługują bezpośrednio określony szczebel obrotu towarowego i przechowują podręczny zapas towarów do bieżącej sprzedaży. Równie ważną sprawą w organizowaniu fizycznego przepływu towarów jest częstotliwość i terminowość dostaw, z jak najbardziej korzystnym – z punktu widzenia ekonomicznego – doprowadzeniem towarów do sklepów. Działanie takie jest jednym z elementów, pewnym fragmentem, koncepcji postępowania zwanej logistyką marketingową. Wyrażenie „logistyka”, pochodzące z terminologii wojskowej, oznacza w tym wypadku wszelkie działania związane z fizycznym przepływem towaru, gwarantujące, że towar zostanie dostarczony we właściwym czasie, z zastosowaniem optymalnych środków transportu, do określonego miejsca. Związana z tym jest wspomniana już odpowiednia częstotliwość i terminowość dostawy, zapewniająca najkorzystniejszą realizację zamówień przy minimalizowaniu zapasów w poszczególnych ogniwach produkcji i obrotu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>