Listopad
03, 2015

Promocja sprzedaży – kontynuacja

Formy udzielania premii i bonifikat są bardzo różne. Jedną z form są kupony wydawane w sklepie, wysyłane do konsumentów lub dołączone do ogłoszeń w prasie, które uprawniają ich okazicieli do nabycia produktu po obniżonej cenie. Wielkość obniżki ceny w kwocie lub w procentach jest zwykle podawana na kuponie. Stosuje się również premie w postaci bezpłatnych dodatków innych artykułów przy zakupie artykułów promowanych lub premie przy jednorazowym zakupie większych ilości towarów, które w tym wypadku mogą mieć charakter zbliżony do rabatu ilościowego.

Premie dla stałych klientów przyznawane są w formie pieniężnej lub innej, np. w postaci uprawnienia do bezpłatnego nabycia pewnej ilości produktów. Mają one formę nagrody za stałe zakupy określonych produktów lub usług, co skłania konsumentów do jeszcze większego związania się z tymi produktami. Praktyczne przyznawanie premii dla stałych klientów może opierać się na bonach wydawanych przy zakupie, na których określona jest wartość zakupu lub odpowiadająca jej liczba punktów, po uzyskaniu której klient uzyskuje premię.

Bezpłatne dodanie pewnej ilości tego samego towaru ponad ilość zakupioną jest często stosowane przy wyprzedaży. Klient, który na przykład kupił 5 produktów i za nie zapłacił, otrzymuje 7 produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>