Listopad
07, 2015

Pojęcie i rodzaje konfliktów – ciąg dalszy

Źródła konfliktów są bardzo różne. Konflikty wynikają często z niewłaściwego podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób zatrudnionych na różnych stanowiskach, niewłaściwych systemów i zasad wynagrodzeń, niewłaściwego stylu kierowania. Istnienie grup nieformalnych w zakładzie pracy, walczących między sobą o przywilej i wpływ na funkcjonowanie organizacji, to również istotne źródło konfliktów. Często do konfliktów dochodzi na tle urażonych ambicji, zawiści, nieprzestrzegania obowiązujących przepisów itp.

Brak reakcji odpowiedzialnych osób w przedsiębiorstwie na zaistniały konflikt lub reakcja spóźniona są często powodem wzmacniania konfliktów. Szukanie winnego powstania konfliktu, zamiast poszukiwania i usuwania jego przyczyn, jest metodą, która nie poprawi sytuacji, lecz najczęściej konflikt pogłębia.

Istotną sprawą w jednostce organizacyjnej nie jest to, aby konfliktów wcale nie było, lecz stosowanie umiejętnych sposobów rozstrzygania konfliktów. Konflikt można rozwiązać przez walkę, ustępstwo lub negocjacje. Walka kończy się zwykle narzuceniem własnego zdania i jest zwycięstwem tylko jednej ze stron. Nie jest to jednak najkorzystniejszy sposób likwidacji konfliktu, gdyż strona pokonana nie rezygnuje i często dochodzi ponownie do konfliktu. Ustępstwa wszystkich stron są charakterystyczne dla kompromisu, gdyż każda ze stron rezygnuje tu z części swych pretensji i żądań. Negocjacje, czyli prowadzenie rokowań, mogą doprowadzić do nowego, trzeciego rozwiązania, a nie jednego z dwóch wzajemnie się wykluczających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>