Grudzień
15, 2015

Pojęcie dystrybucji

Wytworzenie produktu jest punktem wyjścia do następnej fazy realizacji zasadniczego celu działania producenta, czyli sprzedaży produktu. Działania producenta powinny być teraz skierowane na doprowadzenie produktu do ostatecznego odbiorcy, konsumenta, zgodnie z jego potrzebami. Działania te składają się na proces dystrybucji, w którego skład wchodzą czynności związane z przezwyciężeniem przestrzennych i czasowych różnic między produkcją a konsumpcją. Chodzi o to, by produkt był doprowadzony do konsumenta i zaoferowany mu w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, w którym go potrzebuje. Od tego zależy bowiem możliwość sprzedaży produktu na rynku.

Określając czynności i działania związane z dystrybucją producent poświęca wiele uwagi formom i warunkom przepływu produktów do finalnego nabywcy oraz ponoszonym przy tym kosztom. Koszty dystrybucji są tu elementem bardzo istotnym, gdyż – zależnie od rodzaju produktu i sposobu sprzedaży – sięgają nawet połowy ogólnych kosztów produktu. Ze względu na tak wysoki koszt producent nie może tracić zainteresowania swoimi produktami z chwilą ich przyjęcia przez pośredników w handlu, gdyż koszty te wpływają na ostateczną cenę produktu, która musi być zaakceptowana przez konsumenta, by produkt znalazł nabywcę.

Jeżeli wytwórca dysponuje dobrymi produktami, znanymi na rynku i cieszącymi się należytą reputacją, to nie ma trudności ze zbytem. Pośrednicy, uczestniczący w przepływie produktów do konsumenta, chętnie wiążą się z takimi wytwórcami i zajmują się dystrybucją ich produktów. Trudności w zorganizowaniu przepływu swych produktów oraz w ich sprzedaży mogą mieć mniejsi i mniej znani producenci, dlatego też ich wysiłki dystrybucyjne są znacznie większe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>