Listopad
02, 2015

Pojęcie dystrybucji – dalszy opis

Producent dociera do obsługiwanych przez siebie konsumentów w różny sposób i w rozmaitym trybie może wprowadzić swe produkty na rynek i sprzedawać. Decyzja w tym zakresie zależy od rodzaju produktu i segmentu rynku, do którego produkty są adresowane. Są dwa, tworzące alternatywę, sposoby oferowania i sprzedawania produktu nabywcom. Pierwszym z nich jest dystrybucja bezpośrednia, kiedy producent ustala, że sam będzie sprzedawał na rynku swój produkt, np. przez sklepy firmowe lub patronackie, i wówczas sam staje się bezpośrednim sprzedawcą. Drugi sposób to korzystanie z pośrednictwa jednostek handlu hurtowego oraz detalicznego, nazywane pośrednią dystrybucją wyrobów, w której istotnym elementem jest sieć handlowa. Większość producentów w celu dotarcia ze swym produktem do finalnego odbiorcy wykorzystuje jednak pośredników.

Proces dystrybucji obejmuje bardzo wiele czynności i działań związanych z fizycznym przemieszczaniem produktów do końcowego nabywcy. Spośród nich wyróżnić można transport i magazynowanie produktów, konserwację, przerób, uszlachetnianie itp., które to czynności zmierzają do zaspokojenia w jak najpełniejszym zakresie aspiracji konsumentów. W całym kompleksie instrumentów i działań związanych z dystrybucją produktów można wyodrębnić dwa podstawowe obszary działania:

– określenie i wybór kanałów dystrybucji,

– zorganizowanie fizycznego przebiegu produktów.

Kanały dystrybucji, jako pojęcia marketingowe, oznaczają te wszystkie elementy organizacyjne u producenta, a także wszystkich pośredników, poprzez które produkty lub usługi sprzedawane są na rynku. Obejmują one działania polegające na doprowadzeniu produktu do sklepów i ostatecznego nabywcy.

Organizowanie fizycznego przepływu produktów ma na celu doprowadzenie towarów w konkretnej postaci do konsumenta. Ogniwami składającymi się na fizyczny przepływ towarów są czynności związane z programowaniem i organizowaniem transportu, magazynowaniem, gospodarowaniem zapasami, podziałem na mniejsze opakowania itp. Sprawność, z jaką podstawowe działania dystrybucyjne się odbywają, decyduje o wyborze przez producenta określonych metod i trybu doprowadzania towarów do konsumenta. Decyzja ta nabiera coraz większego znaczenia w wypadku nasilania się konkurencji i przyspieszania przebiegu informacji o towarze, co wpływa na kierowanie skomplikowanym procesem dystrybucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>