Listopad
11, 2015

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Dobór miejsca wykonywania działalności gospodarczej zależy głównie od charakteru tej działalności. Najwięcej uwagi i starań należy poświęcić dobraniu miejsca na obiekty produkcyjne, gdyż ich wielkość, usytuowanie i wyposażenie związane są ściśle z rozmiarami i rodzajem produkcji. Nie bez znaczenia jest tu przebieg procesu technologicznego i przyjęty system organizacji produkcji. W doborze rodzaju i liczby pomieszczeń na działalność produkcyjną niezbędne jest zasięgnięcie rady i opinii specjalistów inżynierów i organizatorów z danej dziedziny produkcji, zwłaszcza kiedy projektuje się produkcję na większą skalę. Stosunkowo najmniej trudności i kosztów przysporzy wynajęcie lub kupno nieczynnych hal i pomieszczeń produkcyjnych lub innych, które można względnie łatwo zaadaptować do projektowanej produkcji. Znacznie droższa, bardziej pracochłonna i uciążliwa oraz wymagająca dłuższego czasu jest budowa nowych pomieszczeń.

Prawidłowy przebieg działalności gospodarczej zależy w znacznej mierze od warunków technicznych jej wykonywania związanych często z lokalizacją szczegółową obiektu. Lokalizacja szczegółowa określa usytuowanie obiektów w konkretnej miejscowości i na ściśle oznaczonej działce budowlanej. Wśród warunków technicznych należy uwzględnić dogodne połączenie kolejowe i drogowe z rejonami zaopatrzenia i dostawy, możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, sprawy ochrony środowiska, a także uciążliwość obiektów dla dzielnic mieszkaniowych miasta lub okolicy. Zwrócić uwagę trzeba również na zasadę oszczędnego gospodarowania terenem, zwłaszcza na obszarach o wysokiej klasie ziemi uprawnej decydującej o poziomie produkcji rolnej oraz ze względu na koszty wynikające z podatku od nieruchomości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>