Listopad
07, 2015

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej cz. II

Działalność gospodarcza w mniejszym zakresie nie wymaga pomieszczeń wolno stojących, lecz może być prowadzona w budynkach mieszkalnych, biurowych itp. Pomieszczenia przeznaczone na działalność gospodarczą, w których znajdują się na przykład sklepy, magazyny, warsztaty, punkty usługowe, określa się jako lokale użytkowe. Lokale użytkowe mogą się mieścić w różnego rodzaju budynkach:

– w domach stanowiących własność komunalną, którymi zarządzają gminy,

– w domach będących własnością spółdzielni mieszkaniowej,

– w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność prywatną, zarządzanych przez właścicieli,

– w domach będących własnością osobistą lub rodziny, np. domach jednorodzinnych, lokalach własnościowych w domach wielo- mieszkalnych.

To rozróżnienie jest istotne dla sposobu pozyskiwania lokalu. Lokal znajdujący się w domu komunalnym przyznawany jest najczęściej w formie przetargu, temu kto zaoferuje najwyższy czynsz. O wynajęciu lokalu w budynku spółdzielczym decyduje w zasadzie zarząd spółdzielni, chociaż i tu może być stosowany przetarg. W pozostałych budynkach o wynajęciu lokalu użytkowego decyduje właściciel, który sam wybiera użytkownika.

Użytkownik lokalu zawiera umowę najmu z właścicielem budynku. W umowie tej, oprócz innych ustaleń, określa się wysokość czynszu i sposób jego płacenia (np. z góry, z dołu, co miesiąc lub kwartał) oraz sprawę aktualizacji czynszu i terminu wypowiedzenia umowy. Czynsz za lokal użytkowy może być ustalany dowolnie w drodze umowy, gdyż nie obowiązują tu żadne górne granice, jak za lokale mieszkaniowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>