Lipiec
18, 2017

Metody pracy i wykresy przebiegu

Czynności kombinowane to czynności wykonywane w tym samym czasie przez tego samego robotnika na tym samym stanowisku roboczym, np. koło wpisane w kwadrat oznacza kombinację operacji i kontroli.

W razie powtarzania się kolejno określonych czynności, nie potrzeba w karcie przebiegu czynności (KPC) powtarzać symboli określonych operacji, lecz można ująć te czynności w klamrę, a obok umieścić liczbę oznaczającą, ile razy dana czynność się powtarza.

Scharakteryzujemy teraz najczęściej stosowane w badaniach metod pracy i najbardziej znane karty i wykresy przebiegu. Wykres operacji i kontroli, zwany również kartą procesu – KP, jest najprostszym, najmniej skomplikowanym graficznym przedstawieniem kolejnych operacji i kontroli, z których składa się badany proces produkcji. W wykresie tym zaznacza się tylko główne, najbardziej istotne, operacje i czynności kontrolne. Do sporządzenia takiego wykresu stosuje się jedynie symbole „operacja” oraz „kontrola”, a wykres uzupełnia się krótkimi uwagami o charakterze każdej operacji i kontroli oraz niekiedy czasem potrzebnym do ich wykonania. Przykład karty procesu przedstawia wzór 4.

Przedstawiony przykład obejmuje proces wytwarzania skrzyń drewnianych, który omówimy. Ze składowiska drewna pobiera się deski sosnowe, które układa się w pobliżu piły taśmowej. Tam kontroluje się wymiary desek i segreguje się je według przydatności na poszczególne elementy skrzyń. Następnie tnie się deski na pile na odcinki odpowiadające elementom skrzyń oraz kontroluje wymiary tych odcinków. Po kontroli przygotowuje się elementy na komplety potrzebne do wykonania skrzyni i komplety te układa się przy stanowiku roboczym, na którym następuje zbijanie skrzyń. Po tej czynności kontroluje się jakość wykonania. Następnie skrzynie są malowane, poddawane ostatecznej kontroli i przekazywane do wysyłki. Faktyczny przebieg procesu przedstawiony jest w lewej części karty KP i obrazuje metodę dotychczasową. W wyniku zracjonalizowania procesu powstała metoda proponowana, w której niektóre z czynności dotychczasowych zostały wyeliminowane. Nowa metoda przedstawiona jest po prawnej stronie karty KP.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>