Grudzień
14, 2015

Źródła kapitałów

Problematyka kapitałów i sposobów ich pozyskiwania została poruszona już w początkowej części podręcznika, gdzie omawiane były sprawy majątku podmiotu gospodarczego, kapitału i kredytów. Źródłem kapitału nowo powstałej firmy mogą być oszczędności, majątek osobisty, darowizna właściciela lub współwłaścicieli firmy, które stanowią kapitał własny. Źródłem kapitału obcego są kredyty i pożyczki, pomoc państwa, pomoc fundacji itp. W większych podmiotach gospodarczych źródłem kapitału własnego może być specyficzna jego forma, jaką jest emisja obligacji, a w spółkach akcyjnych – akcji.

Dla podejmujących działalność gospodarczą sposobami zdobycia kapitałów są najczęściej: zaciągnięcie kredytów bankowych, korzystanie z preferencyjnych form finansowania wybranych przedsięwzięć przez państwo, korzystanie z leasingu.

Kredyty dla osób podejmujących działalność gospodarczą na zasilenie kapitałów obrotowych, czyli na działalność bieżącą, można uzyskać w bankach komercyjnych i spółdzielczych na ogólnie stosowanych warunkach, które zostały omówione w poprzednich rozdziałach.

Ponadto banki kredytują na warunkach preferencyjnych, często z pomocą finansową państwa, wybrane dziedziny działalności gospodarczej, w których można na przykład wymienić potrzeby:

– rolnictwa w zakresie skupu płodów rolnych,

– spółdzielni inwalidów i niewidomych, według ustaleń ustawowych,

– restrukturyzacji w przemyśle rolno-spożywczym, według ustaleń Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

– kredytu dla osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupów celowych, dokonywanych przez te osoby, wspierających ich aktywność zawodową, finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– kredytu dla osób zwolnionych z pracy na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>