Grudzień
18, 2015

Znak firmowy

Wielu wytwórców oznacza swe produkty specjalną symboliką, czyli marką, która może zawierać nazwę i znak firmy. Znak firmowy, określany nieraz jako logo firmy (gr. logos – słowo, myśl), zamieszczony na produkcie, to znak towarowy, którego celem jest identyfikowanie dobra określonego producenta lub firmy handlowej i odróżnianie go od podobnych wyrobów innych producentów. Znakiem towarowym (firmowym) może być każdy znak nadający się do odróżnienia towarów lub usług. Może nim być rysunek, ornament, kom- pozycja kolorystyczna, specjalny kształt liter nazwy firmy, forma plastyczna, a nawet melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znaki towarowe podlegają ochronie po ich uprzednim zarejestrowaniu we właściwej instytucji, którą w Polsce jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Po zarejestrowaniu znak towarowy chroniony jest przez okres 10 lat, lecz jego rejestracja może być odnawiana na dalsze okresy dziesięcioletnieJPodobnie sprawa rejestracji wygląda w innych krajach, a pierwszą podstawą porozumień międzynarodowych w tym zakresie jest Konwencja Paryska z 1883 r|Osoba wprowadzająca do obrotu towary albo świadcząca usługi oznaczone zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać, może być zgodnie z polskimi normami prawnymi – ukarana karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności. Dla zaakcentowania faktu zarejestrowania znaku towarowego, niektóre firmy zamieszczają przy tym znaku literę „R” w kolej

Oznaczenie produktów znakiem towarowym daje producentowi i dystrybutorowi określone korzyści. Marka nie pozostaje również bez znaczenia dla samego konsumenta, gdyż jest ważną informacją o jakości produktu i ułatwia zakup. Kupując produkty określonej marki nabywca ma pewność, że za każdym razem kupuje produkt takiej samej jakości. | Jeżeli nabywca kupuje przetwory owocowe i soki firmy Hortex, oznaczone znakiem towarowym w postaci śnieżynki, koncentraty spożywcze Winiary, telewizory Sony, filmy Kodak czy kosmetyki określonych marek lub inne markowe wyroby, może mieć pewność, że bez względu na to, gdzie produkt ten nabył, mają one taką samą jako§ćJ Zapewnia to konsumentowi należytą orientację i właściwy wybór towarów na współczesnym rynku. Nabywcy traktują markę towaru jako bardzo istotny element produktu i dlatego wyrobienie produktowi odpowiednio dobrej marki zwiększa jego wartość. Ma to bardzo istotne znaczenie przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów tej samej marki, gdyż konsumenci z góry darzą zaufaniem znaną i solidną markę, co zapewnia nowemu produktowi odpowiednio liczne grono nabywców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>