Listopad
13, 2015

Sprzedaż osobista

Stosowane przez producenta instrumenty związane z aktywizacją sprzedaży, wśród których wyodrębnić można sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relations oraz reklamę, pełnią podstawową rolę w komunikowaniu się podmiotu gospodarczego z rynkiem.

Nowoczesny handel w zakresie komunikowania się z nabywcą charakteryzuje się wprowadzeniem różnorodnych form obsługi konsumentów oraz aktywizacją tej obsługi w celu udogodnienia konsumentom nabycia towarów oraz ułatwienia i przyspieszenia sprzedaży. Związane jest to z obsługą nabywców na rynku, odgrywającą podstawową rolę w kontakcie podmiotu gospodarczego z konsumentami, oraz z aktywizacją sprzedaży.

Aktywizacja sprzedaży, dążąca do skrócenia lub eliminacji dystansu między producentem a konsumentem, opiera się zwykle na wyczerpujących informacjach odbiorców o produkcie, jego cechach i właściwościach oraz o miejscu i formach sprzedaży produktu. Wpływa to na wzrost skłonności konsumenta do zakupu tego właśnie produktu. Istotną sprawą jest tu trafienie z danym produktem w gusty i potrzeby potencjalnych nabywców oraz nakłonienie – przez różne formy strategii promocji – nabywców do zakupu.

Sprzedaż osobista, nazywana również sprzedażą bezpośrednią, zaliczana jest do najbardziej skutecznych form prezentowania oferty oraz pozyskiwania nabywcy. Forma ta opiera się na osobistym kontakcie sprzedawcy w potencjalnym nabywcą, zainteresowaniu go oferowanym produktem, zademonstrowaniu produktu i nakłonieniu nabywcy do zawarcia transakcji. Jeżeli nabywca nie ma ściśle sprecyzowanego sposobu zaspokojenia swych potrzeb, sprzedaż osobista powinna pomóc w wyborze produktu lub usługi zaspokajających w najkorzystniejszy sposób jego potrzeby. Często tego właśnie potencjalny nabywca oczekuje od prowadzącego sprzedaż osobistą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>