Grudzień
12, 2015

Public relations

Jednostka gospodarcza wytwarzająca produkty nie stanowi wyizolowanego i samoistnego układu produkcyjnego, gdyż istnieje i działa w otoczeniu, w konkretnym środowisku na nią wpływającym. Jednostka ta wchodzi w skład środowiska, w którym funkcjonuje, i swą działalnością wywołuje w tym środowisku określone skutki, podobnie jak dane środowisko – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – oddziałuje na jednostkę produkcyjną. Wspomniane otoczenie stanowią na przykład odbiorcy produktów przedsiębiorstwa, konsumenci, dostawcy, pośrednicy handlowi, banki, władze finansowe, urzędy, organizacje społeczne i polityczne, związki zawodowe oraz inne organizacje lub grupy ludzi. Ta współzależność jednostki gospodarczej i środowiska sprawia, że każde przedsiębiorstwo komunikuje się ze swym otoczeniem i pragnie wywołać w otoczeniu pożądane dla siebie postawy. Oddziaływanie na opinię otoczenia, pozyskiwanie opinii społecznej wraz z zespołem instrumentów wykorzystywanych dla kształtowania pozytywnego obrazu (image) przedsiębiorstwa i jego marki to public relations (wym.: pablik rileiszens).

Public relations to określenie pochodzące z języka angielskiego, oznaczające ogół postaw i opinii społecznych oraz ich kształtowanie wobec danej jednostki gospodarczej. Public relations stanowi element szeroko pojętego marketingu, ale jest tylko pośrednio związane ze sprzedażą produktów. Odpowiednio korzystny image przedsiębiorstwa, dobre stosunki z otoczeniem, wzrost zaufania do przedsiębiorstwa jako wynik public relations nie pozostają bez wpływu na sprzedaż, ale – w przeciwieństwie na przykład do promocji sprzedaży – wspierają tę sprzedaż jedynie w sposób pośredni, gdyż głównym celem public relations jest przedstawienie przedsiębiorstwa jako rzetelnego producenta, partnera godnego zaufania. Image firmy, jej reputacja oraz pozytywny odbiór w środowisku działania, to rzecz niezmiernie ważna i istotna w biznesie oraz podstawa ekspansji i rozwoju działalności gospodarczej firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>