Grudzień
13, 2015

Public relations – dalszy opis

W ramach public relations można wykorzystać różnorodne środki komunikowania się i nawiązywania kontaktów z otoczeniem. Jednym z ważniejszych środków jest rozpowszechnianie, głównie przez środki masowego przekazu, pozytywnych informacji świadczących o ze wszech miar prawidłowej działalności oraz dobrej kondycji firmy. Informacje te mogą mieć formę wywiadów i publicznych wystąpień członków kierownictwa firmy, konferencji prasowych menedżerów i publikacji informujących otoczenie o osiągnięciach przedsiębiorstwa i jego zamierzeniach.

Wysoko oceniane są przez społeczeństwo wszelkie działania przedsiębiorstwa zmierzające do rozwiązywania istotnych dla tego społeczeństwa spraw. Są nimi na przykład działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, udział finansowy w organizowaniu imprez kulturalnych, sponsorowanie akcji charytatywnych, finansowanie ochrony zabytków lub tworzenie fundacji dla wspierania lokalnych i ogólnokrajowych przedsięwzięć, np. budowa kliniki kardiochirurgicznej.

Pozytywny obraz przedsiębiorstwa w świadomości społecznej tworzą w dużej mierze jego pracownicy, ich kulturalny i taktowny stosunek do kontrahentów, ale także ich ubrania, utrzymywanie w porządku i ładzie pomieszczeń, w których pracują, wyposażenie i wystrój tych pomieszczeń. Można tu również wymienić eksponowanie znaku firmowego na listownikach, wizytówkach, samochodach, wprowadzenie znaczków identyfikacyjnych dla pracowników, gadżety, rozprowadzanie materiałów drukowanych o firmie w formie biuletynów, raportów itp.

Przedsiębiorstwo można przybliżyć środowisku przez organizowanie konferencji i seminariów, często połączonych ze zwiedzaniem przedsiębiorstwa, zapoznawanie klientów i zainteresowanych osób z warunkami pracy i sposobem wytwarzania produktu. Firma zyskuje również na popularności przez urządzanie wystaw i konkursów, obchodów jubileuszu firmy, sponsorowanie ciekawych seriali telewizyjnych, fundowanie stypendiów itp. Stosowanie wspomnianych środków public relations wzbudza zainteresowanie firmą i w pośredni sposób przyczynia się do wzrostu sprzedaży produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>