Grudzień
12, 2015

Metody twórczego myślenia w procesie decyzyjnym cz. II

Technika skojarzeń polega na kojarzeniu dwóch lub większej liczby pojęć lub pomysłów normalnie nie łączonych i otrzymaniu w ten sposób nowych pomysłów. Można na przykład sporządzić listę pojęć związanych z badanym problemem, a następnie kojarzyć te pojęcia z sobą i porównać oraz analizować pod kątem możliwości zastosowania w badanym przedmiocie. Znane są przypadki losowego dobierania pojęć z katalogu, książki oraz podręcznika i łączenia w pary. Te połączone dwa słowa rozważa się i analizuje, starając się na tej podstawie stworzyć oryginalne pomysły.

Technika morfologiczna służy do poszukiwania nowych rozwiązań poprzez logiczno-analityczne poznanie budowy i działania badanego zjawiska oraz systematyczną analizę wszystkich możliwych rozwiązań problemu. Metoda ta zapewnia powstawanie bardzo dużej liczby pomysłów.

Istotą tej metody jest określenie wszystkich parametrów rozwiązywanego problemu oraz zestawienie wszystkich znanych dotychczas rozwiązań i pomysłów dotyczących tych parametrów w formie skrzynki morfologicznej w postaci sześcianu lub tablicy morfologicznej. Dobór w różnych kombinacjach znanych rozwiązań może doprowadzić do nowego, nie znanego jeszcze, rozwiązania.

Technika pytań jest metodą ułatwiającą znalezienie nowych pomysłów. Polega ona na posługiwaniu się listą pytań, na które szuka się odpowiedzi. Pytania mogą mieć charakter ogólny i stosować je można w stosunku do prawie wszystkich obiektów badania lub mogą być dostosowane do problemu będącego przedmiotem badania. Do tej drugiej grupy pytań należą pytania dotyczące procesu produkcyjnego, stosowanych materiałów, określonego wycinka obszaru działalności przedsiębiorstwa, zagadnień organizacji i zarządzania, organizacji prac biurowych itp. Bardzo często kwestionariusze pytań są wykorzystywane w trakcie badania problematyki organizacji i prac administracyjnych. Ocena pomysłów powinna być obiektywna i nie powinny wpływać na nią określone nawyki myślowe, przyzwyczajenia lub z góry powzięte sądy albo uprzedzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>