Listopad
09, 2015

Dobór środków reklamy

Dobór środków reklamy, zależny w głównej mierze od produktu i segmentu rynku, ulega zmianie, zmienne są bowiem potrzeby nabywców, ich postawy oraz zdolność produktu do zaspokajania potrzeb. Czynniki te wpływają na treść przekazywanych informacji i dobór środków reklamy w konkretnej sytuacji, gdyż celem tych środków nie jest eksponowanie oferty przedsiębiorstwa w ogóle, lecz umacnianie pozycji przedsiębiorstwa w konkretnym środowisku i układzie konkurencyjnym. Istotnym czynnikiem doboru środków reklamy są sposoby i formy przekazywania informacji reklamowych zwracających w najwyższym stopniu uwagę potencjalnych nabywców na oferowany produkt. Należy wobec tego poznać stosunek konsumentów do różnych środków reklamy oraz zdolność postrzegania informacji przekazywanej za pośrednictwem poszczególnych rodzajów środków, gdyż w interesie reklamującego jest optymalny zasięg oddziaływania i skuteczność stosowanych środków reklamy.

Ciągłe oddziaływanie reklamy w środkach masowego przekazu i nadmiar informacji reklamowych powodują, że ludzie często bronią się przed reklamą i wybierają informacje ciekawsze, lepiej i estetyczniej zaprezentowane. Nadawcy reklamy muszą więc uwzględniać psychologiczne podstawy oddziaływania reklamy. Aby reklama była należycie zauważalna i wykorzystywana, muszą poznać mechanizm reakcji na nią konsumentów. Za skuteczną z punktu widzenia psychologicznego uważa się przede wszystkim reklamę najlepiej przyciągającą uwagę konsumenta, wywołującą zainteresowanie korzyściami wynikającymi z nabycia towaru, wzbudzającą w odbiorcy pragnienie posiadania produktu oraz powodującą zakup, gdyż w tych wypadkach reklama wykorzystuje zjawiska psychiczne związane z zachowywaniem się człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>