Czerwiec
24, 2017

Wybór kanałów dystrybucji

Podstawową sprawą w wyborze kanałów dystrybucji jest dobór takiego ich układu, który zapewni ciągłość sprzedaży oraz umożliwi szybką i zyskowną sprzedaż. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie przedsiębiorstwo produkujące powinno określić trasę i sposób przebiegu produktów oraz sposoby ich prezentacji i oferowania do sprzedaży, które dla tego przedsiębiorstwa będą najbardziej właściwe. Należy tu uwzględnić liczne czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji, spośród których do decydujących można zaliczyć: rodzaj produktu, segment rynku, cechy przedsiębiorstwa, zasoby finansowe i strukturę dystrybucji.

czytaj więcej
Czerwiec
24, 2017

Organizacja gospodarki narodowej

Gospodarką narodową nazywamy całą działalność gospodarczą prowadzoną w danym kraju, związaną z oddziaływaniem ludzi na zasoby materialne w zakresie wytwarzania, obrotu towarowego i konsumpcji, a także działalność we wszystkich dziedzinach gospodarstwa krajowego. Gospodarka narodowa obejmuje zbiór wszystkich podmiotów gospodarczych oraz organizacji i instytucji współpracujących, a także wszystkie zależności i sprzężenia zwrotne między nimi zachodzące.

czytaj więcej
Wrzesień
13, 2016

Postaw na profesjonalne biuro księgowe z Poznania

Księgowość jest niezbędna w każdej firmie i dlatego też warto odpowiednio podejść do wyboru najlepszego biura dla siebie. Tak naprawdę bowiem zdecydowanie się na którekolwiek nie jest dobrym rozwiązaniem i często przekłada się na bardzo duże straty finansowe. Biuro księgowe Poznań powinno być przede wszystkim dostosowane do potrzeb i powinno zapewniać realizację wszystkich najbardziej potrzebnych usług. Tylko w takiej sytuacji korzystanie z niego będzie naprawdę bardzo przyjemne i postawienie na nie faktycznie będzie miało

czytaj więcej
Marzec
11, 2016

Sprawnie działający w firmie System zarządzania dokumentami

Realizowanie sprawnej obsługi dokumentów w firmie wymaga odpowiednio stworzonego systemu, który jest w pełni dopasowany do potrzeb, które występują w danej firmie. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia zapewnienia opłacalności ekonomicznej działania takiego systemu zarządzania dokumentami a jednocześnie zapewnienia wygody jego użytkowania, co oczywiście będzie przekładało się również na możliwość znacznie bardziej sprawnego działania systemu. W firmach, które działają obecnie na

czytaj więcej