Wrzesień
13, 2016

Postaw na profesjonalne biuro księgowe z Poznania

Księgowość jest niezbędna w każdej firmie i dlatego też warto odpowiednio podejść do wyboru najlepszego biura dla siebie. Tak naprawdę bowiem zdecydowanie się na którekolwiek nie jest dobrym rozwiązaniem i często przekłada się na bardzo duże straty finansowe. Biuro księgowe Poznań powinno być przede wszystkim dostosowane do potrzeb i powinno zapewniać realizację wszystkich najbardziej potrzebnych usług. Tylko w takiej sytuacji korzystanie z niego będzie naprawdę bardzo przyjemne i postawienie na nie faktycznie będzie miało

czytaj więcej
Marzec
11, 2016

Sprawnie działający w firmie System zarządzania dokumentami

Realizowanie sprawnej obsługi dokumentów w firmie wymaga odpowiednio stworzonego systemu, który jest w pełni dopasowany do potrzeb, które występują w danej firmie. Ma to bardzo duże znaczenie z punktu widzenia zapewnienia opłacalności ekonomicznej działania takiego systemu zarządzania dokumentami a jednocześnie zapewnienia wygody jego użytkowania, co oczywiście będzie przekładało się również na możliwość znacznie bardziej sprawnego działania systemu. W firmach, które działają obecnie na

czytaj więcej
Grudzień
24, 2015

Organizacja marketingu w podmiocie gospodarczym

Organizacja marketingu w przedsiębiorstwie, uwzględniając formalną stronę zagadnienia, może mieć formę stanowiska pracy, komórki organizacyjnej lub zespołu komórek organizacyjnych realizujących wspólnie określone cele marketingowe. Forma organizacji marketingu, wielkość komórek tworzących służbę marketingową i ich usytuowanie w strukturze hierarchicznej przedsiębiorstwa oraz ich wyposażenie zależy w głównej mierze od wielkości przedsiębiorstwa, jego powiązania z rynkiem oraz rodzaju produkcji. W przedsiębiorstwach małych i średnich problematyką marketingową zajmują się najczęściej niezbyt rozbudowane, o nielicznej obsadzie personalnej komórki organizacyjne, w przedsiębiorstwach dużych tworzy się przeważnie wyodrębnione piony marketingowe obejmujące zespoły komórek organizacyjnych podlegające zwykle naczelnemu kierownictwu przedsiębiorstwa (dyrektorowi, zastępcy dyrektora, zarządowi itp.). W przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodne produkty, o nieznacznym zróżnicowaniu asortymentowym i działających w określonym segmencie rynku, np. cegielnie, cementownie, kopalnie węgla kamiennego, wystarczą często mniej rozbudowane komórki marketingu. W przedsiębiorstwach o bardzo zróżnicowanym asortymencie produktów, które docierają do wielu konsumentów indywidualnych, służba marketingowa musi być odpowiednio rozbudowana.

czytaj więcej
Grudzień
24, 2015

Środki i formy reklamy

Ustalenie sposobu, w jaki reklama będzie docierała do odbiorców, wymaga przede wszystkim celowego wyboru środków reklamy i ich wykorzystania na rynku. Środki reklamy są przekaźnikami (zwanymi również mediami), za pomocą których reklama dociera do określonego segmentu rynku. Działają one z różną częstotliwością powtarzania reklamy i mają różny zasięg oraz skuteczność, dlatego też ich doborowi należy w przedsiębiorstwie poświęcić szczególną uwagę. Do przekaźników reklamy należą: prasa i wydawnictwa, telewizja i radio, kino, pokazy i degustacje towarów, okno wystawowe i wnętrze sklepowe.

czytaj więcej
Grudzień
24, 2015

Cykl działania zorganizowanego

Działanie zorganizowane jest działaniem zmierzającym do określonego celu, odznaczającym się systematycznością postępowania, którą charakteryzuje zachowanie kolejności etapów działania. Kolejność tych etapów określa cykl działania zorganizowanego, zwany również cyklem organizacyjnym. W cyklu działania zorganizowanego, który jest niejako wzorcem postępowania, można wyodrębnić następujące etapy:

czytaj więcej